voor professionals in Print en Sign

Beschrijving

Bruglak verhoogt de hechting ­tus­sen de aan te brengen film en een drie-dimen­­sionaal gevormde onder­grond, waar­door het risico van loslaten in de diepst gelegen delen wordt beperkt