Brandnormeringen

Bij het kiezen van materiaal voor visuele communicatie is het erg belangrijk dat er gelet wordt op de brandveiligheid. Natuurlijk houden wij de brandveiligheid van onze producten goed in de gaten door zoveel mogelijk van onze producten aan alle normen en certificeringen te laten voldoen. Waar moet je opletten? Tripa legt uit.

Europese norm voor brandwerendheid

Landen in Europa hanteren een Europees vastgelegde norm voor brandveiligheid. Dit is de EN 13501-1 classificatie voor brandwerendheid. Zo is er één norm waarin zoveel mogelijke alle landelijke normen zijn samenvoegt. De EN 13501-1 bestaat uit 3 delen: brandbaarheid, rookontwikkeling en brandende deeltjes.

Brandbaarheid

De Europese norm onderscheidt zeven hoofdclassificaties als het gaat om brandbaarheid van materialen(DIN 4102):

 • Klasse A1: onbrandbaar
 • Klasse A2: vrijwel onbrandbaar
 • Klasse B: zeer moeilijk brandbaar
 • Klasse C: moeilijk brandbaar
 • Klasse D: normaal brandbaar
 • Klasse E: normaal ontvlambaar
 • Klasse F: niet geclassificeerd product of zeer brandbaar

Frankrijk hanteert de Franse normering NFP 92503:

 • M1: Niet ontvlambaar
 • M2: Lage ontvlambaarheid
 • M3: Redelijk ontvlambaar
 • M4: Ontvlambaar

Rookontwikkeling

Binnen de Europese norm is ook een classificering opgesteld voor rookontwikkeling, de s-klasse. Dit zegt iets over de rookontwikkeling dat bepaald materiaal zal opleveren.

 • S1: nauwelijks enige rook van betekenis
 • S2: beperkte rookproductie
 • S3: veel rookproductie

Brandende deeltjes

Naast brand- en rookontwikkeling bestaat er ook een kans dat materiaal uiteen kan vallen in brandende deeltjes. Hiervoor is ook een Europese normering opgesteld.

 • Klasse d0: geen brandende deeltjes buiten de brandercirkel
 • Klasse d1: geen brandende deeltjes buiten de brandercirkel die meer dan 10 s blijven branden
 • Klasse d2: brandende deeltjes buiten de brandercirkel die meer dan 10 s blijven branden
Materialen brandveiligheid
Onderstaande tabel laat de indeling van materialen naar brandveiligheid zien.
Brandreactie Brandklasse volgens DIN 4102 Brandklasse volgens EN 13501-1 Brandklasse volgens NFP 92503
Niet brandbaar A1 / A2 A1 / A2-s1, d0 M1
Moeilijk ontvlambaar / brandvertragend B1 B - s1,d0 / C - s1,d0 / A2 - s2,d0 /
A2 - s3,d0 / B - s2,d0 / B - s3,d0 /
C - s2,d0 / C - s3,d0 / A2 - s1, d1 /
A2 - s1, d2 /
B - s1,d1 / B - s1,d2 / C - s1,d1 / C - s1,d2 /
A2 - s3,d2 / B - s3,d2 / C - s3,d2
M2
Normaal ontvlambaar B2 D - s1,d0 / D - s2,d0 / D - s3,d0 / E /
D - s1,d1 /
D - s2,d1 / D - s3,d1 / D - s1,d2 / D - s2,d2 / D - s3,d2 / E - d2
M3
Ontvlambaar B3 F M4
Producten met brandnormering
Producten met een brandnormering zijn te filteren via de filters in de webshop. Bij specificaties van het betreffende product staat welke normering er op het product zit.
Bij het product zelf is het document met de normering te vinden.